1. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Bednarskiej w Elblągu, ul. Bednarska, Ścieżka Kościelna (między ulicami Bednarską i Rybacką) – sieć kanalizacji deszczowej.
 2. Rewitalizacja parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz budowy sceny do imprez – przyłącza sanitarne.
 3. Odprowadzenie wód opadowych do jeziora Jeziorak w Iławie, ul. Konstytucji 3 Maja.
 4. Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Królewiecka – Odzieżowa - Teatralna wraz z odwodnieniem skarpy przy Odzieżowej i zagospodarowaniem terenu na działkach przy ulicy Odzieżowej w Elblągu.
 5. Przebudowa ul. Kuśnierskiej i Klasztornej w Elblągu – sieci sanitarne
 6. Odwodnienie remontowanej ulicy Bażyńskiego oraz projektowanego parkingu przy ulicy Bażyńskiego w Elblągu – sieci sanitarne
 7. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Pilgrima w Elblągu – sieci sanitarne
 8. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Zajchowskiego w Elblągu – sieci sanitarne
 9. Parking dla autobusów przy ul. Łąkowej w Malborku – sieci sanitarne
 10. „Zielony” parking dla samochodów osobowych przy ul. 12 Lutego i Królewieckiej w Elblągu – sieci sanitarne
 11. Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego – sieci sanitarne
 12. Przebudowa ulicy Portowej w Krynicy Morskiej – sieci sanitarne
 13. Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Krynicy Morskiej – sieci sanitarne
 14. Przebudowa ulicy Turystycznej w Krynicy Morskiej – sieci sanitarne
 15. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2110N w Elblągu, ul. Stanisława Moniuszki – sieci sanitarne
 16. Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych przy ulicy Browarnej w Elblągu – sieci sanitarne
 17. Budowa ulicy Dworcowej i ul. Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim – sieci sanitarne
 18. Remont ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim – sieci sanitarne
 19. Odnowa nawierzchni ulicy Diaczenki w Elblągu – sieci sanitarne